2018 KRAS, NRAS ve BRAF AKREDİTASYONU

Merkezimiz, 2018 yılında KRAS, NRAS ve BRAF için "UKNEQAS" tarafından her yıl iki kez gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmalarına katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

daha fazla bilgi için tıklayınız

KOLOREKTAL KANSER PANELİ

Günümüzde, kolorektal kanser saptanan hastalarda gerek tanı gerekse tedavide kullanılacak ilaçları belirlemek için farklı gen bölgeleri incelenmektedir. KRAS, NRAS, BRAF ve PTEN genleri tedavi açısından önemli olup MSI ve PIK3CA DNA analizleri de tanı amaçlı kullanılmaktadır.

daha fazla bilgi için tıklayınız

AKCİĞER KANSER PANELİ

Günümüzde, akciğer kanser saptanan hastaların tedavisinde kullanılacak ilaçları belirlemek için farklı gen bölgeleri incelenmekte olup EGFR, KRAS ve BRAF gen bölgesindeki mutasyonlar ile ALK-EML4, ROS1, RET yeniden düzenlenmeleri ve MET amplifikasyonları değerlendirilmektedir.

daha fazla bilgi için tıklayınız

KRAS ve NRAS DNA TESTİ

Kolorektal kanserlerin (CRC) %30-40'ında ve NSCLC olgularının %10-30'unda tedavi protokolüne yön veren somatik KRAS ve NRAS mutasyonları gözlenmektedir. ilaç direncine yol açan bu mutasyonlar, sıklıkla kodon 12&13, 59, 61, 117 ve 146 bölgelerinde saptanmaktadır.

daha fazla bilgi için tıklayınız

BRCA AKREDİTASYONU

Merkezimiz, 2011 yılında BRCA mutasyon analizi için European Molecular Genetics Quality Network (EMQN) tarafından gerçekleştirilen BRCA Akreditasyon programına dahil olarak eksternal kalite kontrol çalışmalarını başlatmış ve 2012 yılında sertifika almaya hak kazanmıştır.

daha fazla bilgi için tıklayınız

BRCA DNA TESTİ

Sık gözlenen meme kanseri, kadınlarda kanser nedeniyle meydana gelen ölümlerin en önemli nedenidir. Ailesel meme kanseri saptanan olguların %50’sinde hastalık BRCA1 ve BRCA2 genlerindeki mutasyonlarından kaynaklanır.

daha fazla bilgi için tıklayınız

EGFR DNA TESTİ

Non-small cell akciğer kanseri (NSCLC) saptanmış hastalarda tümör dokusunda EGFR geni ekzon 18-21 bölgeleri incelenerek test sonuçlarına göre gefitinib (Iressa), erlotinib (Tarceva) gibi tirozin kinaz inhibitörleri (TKIs) kullanılmakta ve başarı şansını arttırılmaktadır.

daha fazla bilgi için tıklayınız

BRAF DNA TESTİ

Kolorektal kanserlerde (CRC) %15, papiller tiroid kanserlerinde ise %45 oranında somatik BRAF gen mutasyonları saptanmıştır. Hastalarda en sık V600E mutasyonu gözlenir. Bu mutasyona sahip hastalarda Panitumumab ve Cetuximab tedavisine karşı direnç gelişimi gözlenir.

daha fazla bilgi için tıklayınız

c-KIT ve PDGFRA DNA TESTİ

GIS kanserlerinin yaklaşık %80’inde c-KIT mutasyonları saptanmaktadır. KIT mutasyonlarının saptanmadığı olgularda ise PDGFRA gen bölgesinde mutasyonlar gözlenmektedir (%5-7). Bu mutasyonlar tedaviye yanıt açısından klinik önem taşırlar.

daha fazla bilgi için tıklayınız

ABL1 DNA TESTİ

Bir proto-onkogen olan ABL1 diferensiasyon, bölünme, adezyon ve strese cevap gibi hücresel fonksiyonlarda etkin rol alır. ABL1 geninin 6. ekzonunda meydana gelen T315I mutasyonu hastalarda Gleevec (Imatinib) tedavisine direnç gelişmesine neden olur.

daha fazla bilgi için tıklayınız

RET DNA TESTİ

Multiple Endokrin Neoplazi Tip 2, Familyal Medüller Troid Kanseri (FMTC) ve Nonsendromik Hirscprung Hastalığı (HSCR) ile ilişkili olan RET geninde MEN2a ve MEN2b saptanmış hastaların 95'inde, FMTC'li olguların ise %88'inde mutasyonlar gözlenir.

daha fazla bilgi için tıklayınız

AKDENİZ ANEMİSİ DNA TESTİ

Ülkemizde en sık görülen kan hastalıklarından birisi olan Beta Talasemi için taşıyıcılık sıklığı ortalama %2-3'tür. Hastalarda en sık gözlenen mutasyon IVS-I-110 olarak saptanmıştır. Diğer sık gözlenen mutasyonlar ise IVS-I-1, IVS-I-6, Cod 39, FSC-8, -30, IVS-II-1, IVS-II-745'dir.

daha fazla bilgi için tıklayınız

JAK2 DNA TESTİ

Bir tirozin kinaz geni olan Janus Kinaz 2 (JAK2) hematopoetik büyüme faktörlerinin kan hücreleri üzerindeki etkisini düzenler. JAK2 geninde gözlenen V617F mutasyonu; Polisitemia Vera (PV), Esansiyel Trombositemi (ET) ve İdiopatik Myelofibrozis (IMF) gibi hastalıkların tanısında kullanılır.

daha fazla bilgi için tıklayınız

FIP1L1/PDGFRA (4q12) FISH TESTİ

Özellikle idiopatik hipereozinofilik sendrom (HES) ve kronik eozinofilik lösemi (CEL) olgularının %40-60'ında gözlenen FIP1L1/PDGFRA füzyonunun varlığı, bir tirozin kinaz inhibitörü olan imatinib mesilat (Glivec) ile tedavi şansının yüksek olduğunu ifade eder.

daha fazla bilgi için tıklayınız

BCR/ABL - t(9;22) FISH ve DNA TESTİ

KML hastalarının neredeyse tamamında gözlenen BCR/ABL translokasyonu artmış tirozin kinaz aktivitesine neden olur. KML tanısı, tedavinin ve minimal rezidüel hastalığın takibi, hastalık nüksünün erken belirlenmesi ile bu füzyona sahip ALL'li olguların tanımlanması ve prognoz tayini için kullanılır.

daha fazla bilgi için tıklayınız

Beni Haberdar Et

Haberler ve Yenilikler